Praktijk De Vlinder
Psychotherapiepraktijk

Aanbod


Diagnostiek en behandeling

Binnen de praktijk bied ik diagnostiek en behandeling aan voor gedrags- en sociaal emotionele problematiek voortkomend uit hechtings- en/of traumagerelateerde problematiek.  Onderstaande psychotherapeutische methodieken kunnen worden ingezet:

Basic Trust Methodiek

De Basic Trust Methodiek is een wetenschappelijk effectief bewezen aanpak die het basisvertrouwen van een kind vanuit de basis herstelt. De Basic Trust Methodiek is afgestemd op de situatie van uw kind en kent altijd een aantal vaste elementen. Na de intake en het invullen van enkele vragenlijsten wordt gestart met het zorgvuldig luisteren naar de vragen en zorgen in uw gezin, zodat we weten wat uw kind in zijn of haar emotionele rugzak meedraagt. Er wordt met u besproken wat opvalt in de voorgeschiedenis van uw kind en hoe dit mogelijk invloed heeft op hoe het nu gaat. Er worden doelen opgesteld voor de behandeling. Er vindt een video-opname plaats van een gezinsmoment. Samen met ouders zien we wat er goed gaat in het contact tussen u en uw kind en denken we mee in wat anders kan. Steeds wordt u met behulp van een video-opname en nabespreking geholpen om te werken aan de gestelde doelen. 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval, een overval, medische handelingen en pesterijen. 

Wil je meer lezen of weten over EMDR kijk dan op de site van de Vereniging EMDR Nederland www.emdr.nl of www.emdrkindenjeugd.nl

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie welke helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf kunt opkomen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezonde manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. 

Theraplay

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. 

Een taal erbij

Een taal erbij richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van het kind en/of het gezin. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem verbeeld, de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en op gang gebracht. Een taal erbij is gebaseerd op het theoretische gedachtegoed van de contextuele- en systeemtherapie. 

Supervisie

Praktijk De Vlinder biedt ook de mogelijkheid tot supervisie in het kader de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog of binnen een SKR registratietraject. In januari 2020 start ik met de opleiding tot supervisor vanuit het VKJP.  Een supervisie traject start altijd met een kennismakingsgesprek. Bij aanvang van het supervisie traject zullen afspraken worden gemaakt over o.a. de leerdoelen, het aantal supervisie sessies en de wijze van inbreng van casuïstiek. 

Happy Kids Massage

Wil je als ouder of professional werken aan de onderlinge verbondenheid dan kan dat middels inzet van de Happy Kids Massagetechnieken 

Naast een vraag voor diagnostiek of behandeling kunnen ouders ook terecht voor ouder-kind massagetechnieken. Deze worden vanuit de Happy Kids Massage aangeboden. Je kunt hierbij denken aan een ouder kind massage als opvolger van de babymassage.


Toegang

Vanaf 2015 is er veel veranderd in de jeugdzorg en valt deze zorg onder de gemeenten. Met de gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg zijn er contracten. Met een verwijzing via de huisarts of het CJG is er recht op zorg. Het is eveneens mogelijk om de kosten zelf te betalen. Het gehanteerde tarief voor een consult bedraagt 125 euro. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Indien je als 18+ gebruik wilt maken van de diensten dan zijn de kosten hiervan voor eigen rekening. Wel is het aan te raden contact op te nemen met de verzekeraar voor eventuele vergoedingen.

 


Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak of het inwinnen van informatie is het mogelijk telefonisch (06-28297219) of per mail contact op te nemen. Indien ik niet in staat ben om je telefonisch te woord te staan, wil ik je verzoeken om een berichtje achter te laten met je naam en telefoonnummer zodat ik op een ander moment contact met je kan opnemen.