Welkom bij Psychotherapiepraktijk de Vlinder


Psychotherapiepraktijk de Vlinder is een kleine praktijk gevestigd in Midden-Limburg waar je terecht kunt voor diagnostiek en behandeling van gedrags- en sociaal emotionele problematiek voortkomend uit trauma en/of hechtingsgerelateerde problematiek. 

De band tussen ouders en kinderen is meestal hecht en onvoorwaardelijk. Na verlies, trauma of angst is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Ouderschap kan dan kwetsbaar, stressvol, machteloos en onzeker maken. Zeker als de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet verloopt zoals je gehoopt of verwacht had. Dit beschadigt het basisvertrouwen van het kind en zet de relatie tussen ouder en kind onder druk. Uitgaande van de veerkracht en mogelijkheden van ouders en kinderen gaan we samen op zoek naar herstel, zodat ouder en kind weer op eigen kracht verder kunnen.

Een behandeling sluit aan bij de situatie van uw kind en uw gezin en is altijd gericht op wat zich afspeelt in uw gezin of waar u zich zorgen over maakt.


Psychotherapiepraktijk de Vlinder biedt naast bovenstaande ook de mogelijkheid tot supervisie in het kader de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog of binnen een SKJ (her) registratietraject. 

Als supervisor ben ik zowel geregistreerd bij het NIP als de VKJP.


Psychotherapiepraktijk de Vlinder werkt nauw samen met gezinshuis Os Heukske. Een plek waar kinderen worden opgevangen en het "thuis' krijgen dat ze nodig hebben om vervolgens hun plek in onze maatschappij in te nemen. Voor meer info zie www.osheukske.nl